TAMRAKAR GORGEOUS COSMETIC SURGERY, IPL, LASER CENTRE, JABALPUR (M.P.), INDIA  

 

  FACE  
  Blepharoplasty Eyelid correction  
  Facelift (Rhytidectomy)  
  Nose Surgery (Rhinoplasty)  
     
  BREAST  
  Breast Augmentation (Augmentation Mammoplasty)  
  Breast Reduction (Reduction Mammaplasty)  
  Male Breast Reduction (Gynecomastia)  
     
  BODY  
  Liposuction (Lipoplasty)  
  Tummy Tuck (Abdominoplasty)